TPN Sistemleri

Exacta Mix EM 2400 Karışım Cihazı

35 yılı aşkın bir süredir Parenteral Beslenme pazarındaki deneyimlerini Meditera’nın lider uzmanlığı ile bir araya getiren BAXTER tarafından üretilen Exactamix EM 2400, klinik standartları sağlayan, doğru, etkin ve esnek sonuçlar sunan parenteral solüsyon karıştırıcı cihazıdır.

Exacta Mix EM 2400 Karışım Cihazı

 • 24 farklı kaynaktan (mediflex, cam şişe, flakon, şırınga) 0,2 mL’ye kadar düşük hacim transferi ile manuel girişimi en aza indirger.
 • Hacimsel olarak çekilen sıvılar, ürün özgül ağırlığı ile grama çevrilip, entegre tartısı ile tartılıp üstün doğrulama elde edilir.
 • Olası hataları engellemek için entegre barkod okuyucusu ile etiket bilgileri sisteme transfer edilir. Yüksek güvenlik için sisteme eklenmiş hava kabarcığı ve oklüzyon detektörleri mevcuttur.
 • Kullanıcı tanımlı güvenlik izinleri ile tüm emniyet kriterleri ve denetim için işlem günlüğü tutabilen “KARAKUTU” sisteme entegredir ve geriye dönük 14 farklı raporlama sunmaktadır.
 • Kullanımı kolay dokunmatik ekran, operatöre yol gösteren “kurulum sihirbazı”, basit açılır menüleri ile gün başı kalibrasyon ve dolum prosesine rehberlik ve destek sağlar.

GÜVENLİ, DOĞRU, KANITLANMIŞ TPN SOLÜSYONLARI

Dünyada 1000 den fazla merkezde, 100.000.000 fazla torba kullanımı ile kanıtlanmış Parenteral Beslenme performansı, üretilen her Exactamix EM 2400 karışım cihazı için yapılan 28 kalite test aşaması, 7/24 teknik ve operasyonel destek sayesinde HASTALAR, SAĞLIK PROFESYONELLERİ VE SAĞLIK KURUMLARI için en güvenli TPN çözümüdür.

ABACUS

EM 2400 üzerinde yer alan merkezi işlem birimi dışında, hekimler tarafından yazılan reçeteleri cihazın anlayabildiği bir barkod çıktısı haline getirebilen, bünyesinde kritik eşik değerleri bulunan, kalsiyum-fosfor etkileşimi için grafik eğriler çizebilen Windows tabanlı bir yazılımdır. Bu yazılım verilen değerleri kendi içinde yer alan veri tabanı değerleri ile karşılaştırarak uygunluğunu denetler ve herhangi bir uyumsuzluk tespiti halinde kullanıcıyı uyarır. İş bitiminde yazıcıdan etiket halinde hasta protokolünü, kullanılan solüsyonları, osmolaritesini vb. bilgileri ile tüm bunları içeren barkodu birlikte basar. EM 2400 üstünde yer alan entegre okuyucu ile bu bilgiler hızla ve hatasız bir şekilde cihaza transfer edilir. Abacus, eğer hastane otomasyon sistemi ile uyumluluğu sağlanırsa, uzaktan order gönderebilme yeteneğine sahiptir.

NEONATAL SET

Total Parenteral Nutrisyon(TPN) Prematüre, özellikle doğum ağırlığı 1000 gramın altında olan bebeklerin yenidoğan yoğunbakım ünitesindeki besinsel desteklerinde yaşamsal bir öneme sahiptir. Yetişkin hastalarda 3 temel besleyici (Protein +Karbonhidrat+ Yağ) bir arada uygulanabilen TPN desteği, pediatrik olgularda 2:1 yani protein, karbonhidrat ve ayrı yağ uygulaması şeklindedir. Prematürelerde immatür olan karaciğer, uygulanan lipid emilsiyonlarına karşı çoğu kez tolerans gösterememektedir ve bu durumda ikinci hattan uygulanan lipid emülsiyonlarının dozu ilk hattan bağımsız olarak azaltılabilmeli ya da sonlandırılabilmelidir. Böylece diğer temel besleyici protein ve karbonhidrat infüzyonu devam edebilir.

Lipid emülsiyonunun infüzyonu şırınga ve perfizör vasıtası ile gerçekleşir.

Neonatal set içeriğinde yer alan 3 yollu ven valfi bağlantı hattı üzerinde bulunan iğnesiz Clave konektör’ler sayesinde kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu riskini asgariye indirir. Clave konektör 7 güne kadar mikrobiyolojik bariyer oluşturur ve nötr yapıları ile damar içi sıvıların geriye kaçışlarını engeller.

Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş setler içerdikleri 0,2 filtrelerle bakteri ve endotoksinlere karşı ek bir korumanın yanında 1,2 mikronluk filtrelerle lipid emülsiyonlarında oluşabilecek kümeleşmenin hastaya transferine engel olur.

Neonatal set öğelerinin tamamı UV ışığa karşı perdelenmiştir. Dolayısıyla UV ışık kaynaklı peroksid gelişimini ve UV ışığa duyarlı vitamin, mineral gibi bileşiklerin uygulama esnasında kayıplarını engeller.

Ftalat ve lateks içermeyen set öğeleri ULUSAL STANDARTLARA uygundur ve kullanılan İlaç/Serum ile etkilşemeye girmez.

NEONATAL SET İÇERİĞİ

 • 1)Parenteral Beslenme Torbası: Etil Vinil Asetat (EVA) malzemeden üretilmiş, UV ışıktan korumalı, ftalat içermeyen ambalaj. PVC malzemeye göre çok daha iyi oksijen koruyucudur.
 • 2)Luer-Lock Enjektör: Polietilen malzemeden üretilmiş ,UV Işıktan korumalı enjektör.UV kaynaklı peroksid gelişimini engeller.
 • 3)1,2 mikron Filtreli Lipid Aktarım Hattı: UV ışıktan korumalı, düşük ölü hacimli aktarım hattı.Hat üstünde 1,2 mikron filtre ile lipid emilsiyonlarında oluşabilecek kümelenmenin hastaya transferine engel olur.
 • 4)0,2 mikron TPN Filtresi: TPN karışımlarının olası bir kontaminasyon riskine karşı bakteri ve endotoksin tutucu filtre.
 • 5)3 yollu Ven Valfli Bağlantı Hattı: TPN sıvılarının ayrı ayrı uygulamalarına imkan sağlayan, düşük ölü hacimli, geri kaçışa engel olan iğnesiz bağlantı hattı. Bu sayede dokunmaya bağlı kontaminasyon riskleri asgariye indirilmiştir.

TRANSFER SET

173-HAVALANDIRMASIZ YÜKSEK HACİMLİ TRANSFER SET: Büyük hacimli PVC torbalardan sıvı aktarımı için transfer set

174-HAVALANDIRMALI YÜKSEK HACİMLİ TRANSFER SET: Büyük hacimli havalandırmasız cam şişelerden sıvı aktarımı için transfer set

175-HAVALANDIRMALI DÜŞÜK HACİMLİ TRANSFER SET: Küçük hacimli flokonlardan sıvı aktarımı için transfer set

176-ŞIRINGALAR İÇİN TRANSFER SET: Şırıngalardan sıvı aktarımı için transfer set

EVA TPN TORBALARI(TRANSPARAN)

 • E1301-OD (125 mL): 3 Hatlı steril EVA torba.Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E1302-OD (250 mL): 3 Hatlı steril EVA torba.Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E1305-OD (500 mL): 3 Hatlı steril EVA torba.Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E1310-OD(1000 mL): 3 Hatlı steril EVA torba.Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E1320-OD(2000 mL): 3 Hatlı steril EVA torba.Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E1330-OD(3000 mL): 3 Hatlı steril EVA torba.Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E1340-OD(4000 mL): 3 Hatlı steril EVA torba.Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.

EVA TPN TORBALARI(UV IŞIKTAN KORUMALI)

 • E2301-OD (125 mL): 3 Hatlı steril UV ışıktan korumalı EVA torba. Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E2305-OD (500 mL): 3 Hatlı steril UV ışıktan korumalı EVA torba. Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez..
 • E2310-OD(1000 mL): 3 Hatlı steril UV ışıktan korumalı EVA torba. Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E2320-OD(2000 mL): 3 Hatlı steril UV ışıktan korumalı EVA torba. Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E2330-OD(3000 mL): 3 Hatlı steril UV ışıktan korumalı EVA torba. Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.
 • E2340-OD(4000 mL): 3 Hatlı steril UV ışıktan korumalı EVA torba. Lateks içermeyen enjeksiyon hattı. Ftalat İhtiva etmez.

SELEKTÖR VALF

Selektör valf, 24 ayrı sıvının dolumuna izin veren, ana modül üzerine yerleştirilen bir sıvı transfer ögesidir. İşlevi 24 ayrı kanaldan gelecek sıvıları tek bir kanaldan göndrecek özelliğe sahip olmasıdır. Böylece tak-çıkar olmaksızın tek bir işlemle günlük sıvı uygulaması son derece pratik olarak gerçekleştirilir.

REPEATER PUMP

Neonatal uygulamalarda yeni doğanın ihtiyacı olan düşük hacimdeki lipid emülsiyonlarının hazırlanması için dolum odasında yer alan, yarı-otomatik sıvı doldurum cihazıdır. Hızlı ve hassas doldurma özelliği ile sadece lipid emülsiyonları değil, diğer bir kısım ilaç karıştırma, sulandırma işlerini de gerçekleştirir. Cihazın yanında yer alan enjektör tutacağı, neonatal lipid doldurum işlemlerinde sette kullanılacak enjektörün sabitlenmesi için sunulmaktadır. Repeater pompa, dolum için gereken setiyle bir bütün halinde kapalı sistem oluşturarak kontaminasyon riskini minimize edecek bir uygulama imkanı sağlar.