COVID-19 (SARS-CoV-2)

COVID-19 (SARS-CoV-2), son derece bulaşıcı ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna neden olan virüstür. Özellikle, diyabet (şeker hastalığı), yüksek tansiyon, akciğer hastalığı ve bağışıklık sistemi hastalığı bulunan kişilerde, daha ağır ve hastane koşullarında tedavi gerektiren pnömoni, akut solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi ciddi klinik tabloların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bazı vakalar ise ölümle sonuçlanabilmektedir. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan hastalarda daha da ağır seyreden bu hastalık yoğun bakım tedavisi gören her 100 hastanın 70 tanesinin ventilatör cihazına bağlanmasını gerektirmektedir. *

Altech Septiflow ve Altech Mediflow Koaksiyel kapalı sistem, tek hatlı, iğnesiz konektörlü, su tutuculu hasta devreleri acil serviste, yoğun bakım ünitelerinde ve uzun süreli ve/veya düşük akım anestezi kullanılan ameliyatlarda Covid-19, Sepsis ve VAP (Ventilatör İlişkili Pnömoni) başta olmak üzere çapraz enfeksiyon bulaşma riskinin önlenmesinde en güvenilir yardımcılarınızdandır.

Altech Kapalı Sistem Solunum Devreleri

Geleneksel solunum devrelerinde bulunan geleneksel su tutucular açık sistemdir. Devrede su birikimi oldukça belirli aralıklarla bu su tutucuların kapakları açılır ve hazneleri boşaltılır. Su tutucu ve hazneleri de ünitedeki diğer ekipmanlar ve yüzeyler gibi -hatta direkt sıvılara temas nedeniyle daha da fazla- kontaminasyon riski taşır. Bu işlem sırasında devre açılır ve olası bir enfeksiyonun ortam havasına bulaşması ya da ortamdaki bir enfeksiyonun hasta devresine bulaşması mümkün hale gelir (çapraz kontaminasyon).

Özellikle Covid-19 pandemi döneminde önemi daha da anlaşılan çapraz kontaminasyon ve yüksek bulaşım oranları ile ilintili olan bu olumsuzluk; Altech kapalı solunum sistemlerinde iğnesiz valfli kapalı su tutucularla giderilmiştir. Bu tam kapalı su tutucuların içerisinde biriken olası enfekte yoğuşma sıvısı, iğnesiz valflere bağlanan enjektörlerle ortama açılmadan boşaltılabilir. Bu sayede hasta tedavi etkinliği ve sağlık personelinin güvenliği artar. Ayrıca cihaz arıza ve tamir maliyetlerinin önüne geçilebilir.

Geleneksel solunum devrelerinde bulunan su tutucular dolduğu zaman çevrilerek ortam havasına açılır ve kullanıcı tarafından manuel olarak atık kovalarına boşaltılır. Bu esnada enfekte sıvının aerosol etkisiyle veya direkt olarak kullanıcının eline ve dolayısıyla elinden de başka bir kişiye/nesneye bulaşması (çapraz kontaminasyon) olasıdır. Ayrıca ortam havasına açılmış bir su tutucu aparatının yanlışlıkla etrafa dökülmesi de olası tehlikeler arasındadır.

Altech Septiflow Çift Lümenli Solunum Sistemi ve Altech Mediflow Koaksiyel Kapalı Sistem, tek hatlı, iğnesiz konektörlü su tutuculu hasta devrelerine entegre edilen iğnesiz su tutucular, biriken suyu haznelerinde toplar. Bu su tutucuların özelliği haznelerinin kapalı ve mühürlü olmasıdır. Kullanıcılar biriken suyu iğnesiz konektörlere bağladıkları enjektörlerle çekerler. Bu şekilde su tutucu haznesi açılmadan boşaltılır. Kontaminasyon engellenir. Böylece hastane enfeksiyonunun önlenmesindeki temel prensiplerden biri olan enfeksiyon kaynağının izole edilmesi ve bulaşma yolunun kapatılması prensibi sağlanmış olur.

Altech Septiflow Çift Lümenli Solunum Sistemi ve Altech Mediflow Koaksiyel Kapalı Sistem, Tek Hatlı, İğnesiz Konektörlü Su Tutuculu Hasta Devreleri özellikle sağlık personelini, hastaları, ventilatör ve anestezi cihazlarını bulaşıcılığı yüksek olan hastalıklardan korumada ve ilgili hastalıkların çapraz kontaminasyon yolu ile diğer hastalara ve sağlık personeline geçmesini önlemede hayati fonksiyon taşımaktadır.

* Türkiye’de COVID-19 Salgın Sürecinde İhtiyaç Duyulacak Yoğun Bakım Yatak ve Solunum Cihazı Sayılarının Direkt Tahmini; Direct Prediction of the Number of Intensive Care Beds and Ventilators it Will be Needed for COVID-19 Outbreak in Turkey.

 

Ürünleri İncelemek İçin Tıklayınız!

COVID-19 (SARS-CoV-2)