Ar-Ge Merkezi

Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. 1 Mart 2017 tarihinde de T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmıştır. Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. Ar-Ge merkezi, 226 m2’lik bölümü laboratuvar olmak üzere toplam 471 m2’lik alanda,

 • Ürün ve proses geliştirme,
 • Mevzuat,
 • Patent,
 • Test ve kontrol,
 • Son kullanıcı ve tedarikçi araştırmaları,
 • Sürekli iyileştirme
 • Değişiklik takip

bölümlerinde görevli personeli ile Ar-Ge çalışmalarını yürütmektedir.

Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. Ar-Ge merkezinde Mikrobiyoloji ve Mekanik olmak üzere iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda standart laboratuvar ekipmanlarının yanı sıra iklimlendirme kabini, gaz kromotografisi, atomik absorbsiyon spektrometresi ve tam otomatik basma çekme cihazı gibi ileri tetkiklerin yapılabildiği cihazlar bulunmaktadır.

Meditera A.Ş. bünyesindeki Ar-Ge merkezinin ana faaliyeti, hastane enfeksiyon risklerinin azaltan, hastalara uygulanan işlemlerin verimini ve doğruluğunu arttıran, hekim ve hemşirelerin zamanlarını daha verimli kullanabilmesini sağlayan, kullanıcı dostu, hastanelerin sarf malzeme maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan yeni nesil, inovatif solunum devrelerinin, infüzyon setlerinin ve tıbbi cihazların geliştirilmesidir.

Geliştirilen ürünlerin seri üretiminin ISO standartlarına uygun kalitede ve verimli yapılabilmesi için gerekli üretim süreçlerinin geliştirilmesi; yoğun rekabet ve fiyat baskısı ortamında ihracatı arttırabilmek için, üretim verimliliğinin artırılması; yalın üretim ve sürekli iyileştirme teknikleri kullanılarak, üretimde kullanılan proseslerin iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması hedeflenmektedir.

Ar-Ge Stratejimiz

 • Firma ve Ar-Ge açısından katma değerli, pazar gereksinimleri doğrultusunda, ürünler ile ilgili çalışmalara odaklanmak.
 • Mevcut ürün maliyetinin düşürülüp kalitenin artırılmasına yönelik olarak yeni ve alternatif tasarım ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 • Verimli, düşük maliyetli, ergonomik, güvenilirliği yüksek, insan ve çevreye duyarlı, kaynak kullanımını azaltan ürünlere yönelik çalışmalar yapmak.
 • Ürünlerin ihraç edilebilir şekilde tasarlanması ile ülkemize katma değer yaratmak.
 • Yetkinlik seviyeleri ve uzmanlık düzeyini sürekli artıracak eğitim, danışmanlık ve uygulamalar yapmak.
 • Tüm süreçleri göz önüne alan ve optimize eden tasarım anlayışı uygulamak.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve enstitüler ile işbirlikleri kurmak.
 • Geliştirilen ürünler için uluslarası patent başvuruları yapmak.
Ar-Ge merkezi bünyesinde 2 adet TÜBİTAK 1501 projesi başarı ile tamamlanmıştır. Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilen projeler sonucunda 3 adet uluslararası patent tescili alınmış ürün geliştirilmiştir.

    

   
Ar-Ge Merkezi