Poviseptin® Çözelti

%10 Povidon İyot 1000 ml
Cilt ve Mukoza Antiseptiği

Tıbbi Özellikler

Poviseptin® Çözelti geniş spektrumlu etkisi ile cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır. Yara üzerinde film tabakası oluşumu ile başlayan etki bu filmden zaman içerisinde salıverilen kontrollü iyodun antimikrobiyal etkisi ile uzun süre devam eder. Film tabakası derinin hava ile temasına engel olmadığı için kanlı, pürülan, serumlu yaralarda da kullanılır. Lokal antiseptik olarak operasyonlarda, yaraların temizlenmesinde kullanılır. Leke bırakmaz, su ile yıkanarak temizlenir.

Kullanım Alanları

Poviseptin® Çözelti akut ve kronik yaralar, yanık, enfekte, kolonize ya da kritik kolonize yaralar, pyodermi, mikotik ve bakterilere ait enfeksiyonlar, süperenfekte dermatozlar ve fistüllerde antiseptik olarak kullanılabilir.

Ameliyat öncesinde saha hazırlanmasında, jinekolojik ve obstetrik müdahalelerde, enjeksiyon, biyopsi, ponksiyon, kan alma gibi girişimlerde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır.

 

Poviseptin® Çözelti