Çevre Politikamız

  • Şirketin çevreyi etkileyen mevcut durumunu, sürekli iyileştirme faaliyetleriyle daha ileriye taşımak
  • Faaliyetlerimiz sırasında, çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve müşterilerimizin çevre ile ilgili taleplerine uygun hareket etmek
  • Uygulamakta ve geliştirmekte olduğumuz tüm faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerini kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak
  • Sürdürülebilir bir çevre için fire oranlarını azaltmak, enerjinin etkin kullanımını sağlamak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip, desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım/dönüşümü gerçekleştirmek, mümkün olmadığı durumlardaysa yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf etmek
  • İklim değişikliği ve küresel ısınmayı önlemek amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarrufunu özendirmek
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve oluşabilecek zararları minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek
  • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için yürütülen çevreci projelerin içinde yer almak, çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle sürekli iletişimde olmak


 

Çevre Politikamız