Sektör Bilgileri

Meditera Tıbbi Malzemeler fabrikalarında solunum sistemleri, infüzyon sistemleri ve enfeksiyon önleyici ürünler üretilmektedir.

Solunum Sistemleri

Anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde mekanik olarak solutulan hastalarda, hasta ile mekanik ventilatörler arasında kullanılan solunum devreleri, bu devrelerle birlikte kullanılan aksesuarlar solunum sistemleri üretim faaliyet alanımıza girmektedir. Solunum devreleri, kateter bağlantıları, ısı-nem ve bakteri filtreleri, gaz örnekleme hatları ana ürün gruplarını oluşturmakta olup, klinik ve klinisyen ihtiyaçları ile şekillenen çok geniş bir ürün portföyümüz mevcuttur. Üretim faaliyetlerimiz ve kapasitemiz kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte ve geniş bir ürün skalasını karşılamaktadır.
Solunum sistemleri ürün grubu ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi olan tüm hastanelerde kullanılmaktadır. Bu ürün gruplarında konvansiyonel ürünler yanı sıra enfeksiyonu önlemeye yönelik patentli tasarımlarla hem Türkiye’de hem de dünya da sağlık sektörüne hizmet sunmaktayız.

İnfüzyon Sistemleri

Intravenöz (damar içerisine uygulanan) ilaç ve sıvılar “I.V. ilaç”; bu ilaçların damar içerisine gönderilmesi ise “infüzyon” olarak tanımlanır. Bir infüzyon torbası ya da infüzyon şişesi içerisinden I.V. ilacın damar yoluna gönderilebilmesi için infüzyon setleri kullanılır. Hassas sıvılar elektronik infüzyon pompa setleri ile damar yoluna gönderilirler.
İnfüzyon sistemleri infüzyon pompa setleri, uzatma hatları, ilaç transfer setleri ürün gruplarından oluşmaktadır. Bu ürün gruplarının altında klinik ve klinisyenlerimizin farklı ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir ürün skalası mevcuttur.
İnfüzyon sistemleri ürün grubu İ.V. ilaç uygulaması yapılan tüm sağlık kurumlarında ve evde bakımda kullanılabilmektedir.  

Enfeksiyon Önleyici Ürünler

Hastane enfeksiyonu değişik nedenlerle hastaneye yatan bir hastada, hastaneye başvurduğunda kuluçka döneminde olmayan ve hastaneye yattıktan 48-72 saat geçtikten sonra gelişen veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Güncel olarak sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar (SHİE) olarak tanımlanan hastane enfeksiyonları, doğrudan veya dolaylı olarak sağlık hizmeti ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyonlardır. Hastane enfeksiyonları, hastaların hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve sağlık bakım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 
Enfeksiyon önleyici ürünler grubumuzda antiseptik çözelti ve sabunlar, cerrahi tırnak fırçalarını içeren biyosidal ruhsatllı ürünler ve bariyer krem bulunmaktadır.
Fabrikamızın ürettiği ürünler ülkemizde ve 80 ülkeye ihracatımız sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sektörünün kullanımına sunulmaktadır.

  
Sektör Bilgileri