MedocOnco Otomatik İlaç Hazırlama Sistemi

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları (antineoplastik ilaçlar) tedavi edici özelliklerinin yanı sıra toksik etkiler de göstermektedirler. Hasta ve çalışanlar açısından risk oluşturabilen bu ilaçlar özel koşullar altında hazırlanmalı, uygulanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Meditera, ulusal ve uluslararası standartlara uygun kapalı sistem kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama çözümlerini sağlık kurumlarının kullanımına sunmaktadır.

 
MedocOnco Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri

     Kemoterapide Doğru ve Güvenilir Hazırlama

 • Kalite Yönetimi ve İzlenebilirlik:
MedocOnco otomatik ilaç hazırlama sistemi, yazılım ve entegre görsel takip sistemi ile güvenilir, izlenebilir I.V. dolum yapabilme özelliğine sahiptir. Hazırlama işlemleri başından sonuna kadar kayıt altına alınır ve geriye dönük kontrol ve izlenebilirlik sağlanır.
İlaç hazırlamalarında tüm flakonlar barkod bazında takip edilir.
 
 • Her Adımda Kontrol ile Doğru ve Güvenilir Hazırlama:
Hazırlamada kullanılacak her ilaç, barkod ile kimliklendirilerek sisteme tanımlanır ve OCR ile doğrulanarak hazırlanır. Ampul formlar hariç viskoz ve akışkan tüm ilaç formlarını, antineoplastik ilaçlar ile geçimli kapalı sistem aparatlar ile otomatik hazırlayarak doğru ve güvenilir hazırlanmasını sağlar.
Volumetrik dolum ve gravimetrik doğrulama yaparak hazırlanan ilacın doğruluğunu kontrol ederek her seferinde doğru dozda ilaç hazırlamayı gerçekleştirir.
MedocOnco sahip olduğu kızıl ötesi sensörlü hava detektörü sayesinde dolum esnasında oluşan hava kabarcıklarını tespit ederek ilaç firesini engeller ve doğru dozda ve tasarruflu ilaç hazırlanmasını sağlar.

 • Maliyet Etkin Sistem:
Merkezi ilaç hazırlama sistemi ile hasta bazında mg ve ml cinsinden ilaç hazırlama olanağı sağlar. MedocOnco; akıllı yazılımı sayesinde, hazırlamalar sonrasında artan ilacın kaydını tutarak, bir sonraki hazırlamada ilk önce artan ilaçların kullanılmasını sağlar. Yapılan bu takip ve kayıt sistemi ile eczane envanterinin tutulabilmesini ve ilaç tasarrufu ile hastanelere ekonomik olarak bir kazanç sağlar.

 • Çalışan ve Ortam Güvenliği:
MedocOnco ISO14644.1 ve EN 12469 standartlarına uygun entegre Class II-B2 İlaç Hazırlama Kabini ile USP 800 standartlarında antineoplastik ilaç hazırlama ortamı sağlar. Cihazın ayrılmaz bir parçası olan otomatik atık sistemi ile toksik atıkları ağzı açılmayacak şekilde kapatarak çalışan ve çevre güvenliğini korur.
 
 • MedocOnco kapalı sistem cihazları ve yazılımı, doğru ilaç-doğru hasta-doğru doz prensibiyle güvenli hazırlamalar sağlarken, merkezi hazırlama sayesinde ilaç tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Karebarkod bazında ilaç takibi ile hazırlanan ilaçlar geriye dönük kontrol edilebilir, bu özellik ile hasta tedavi etkinlikleri kayıt ve güvence altına alınmış olur.
 • Hasta, klinik, ilaç, ICD10 kodu ve karebarkod bazında mg ya da ml cinsinden istatistiksel raporlamalar.
 • Artan İlaç Takibi ile hazırlama sonunda artan ilaçlar kayıt altına alınır, devam eden hazırlamalarda artan ilaç kullanımı sağlanarak ilaç israfı önlenir.
 • İğnesiz, kapalı sistem hazırlama aparatları sayesinde dolum esnasında kontaminasyonu ve enfeksiyonu engelleyerek güvenli bir hazırlama sağlar.
 • Viskoz ve akışkan tüm ilaç formlarını, FDA onayı ve antineoplastik ilaçlar ile geçimlilik belgesi bulunan kapalı sistem aparatlar ile doğru ve güvenilir hazırlama yapılabilmesini sağlar.
 • Serum torbası, elastomerik pompa ve enjektöre dolum yapabilir.
 • Toz ilaçların sulandırma işlemi gerçekleştirilebilir.
MedocOnco Otomatik İlaç Hazırlama Sistemi