Kalite Politikamız

Şirketimizin temel politikası, yönetimin tam desteği ve bütün çalışanlarının katılımı ile ürünümüze tüketilene kadar sahip olma bilinci içinde, Ürün Güvenliği, Sağlık ve Çevre duyarlılığı ilkelerini benimseyerek tam bir Müşteri Memnuniyetini sağlamaktır.
 
Müşteri beklentilerini karşılamayı ve çalışanların mutluluğunu amaçlayan Kalite Sistemimizde, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, Ulusal ve Uluslararası Standartlar ile 93/42/EEC, 2017-745 MDR, 21 CFR Part 820, 21 CFR Part 803 ve 21 CFR 806 FDA Regülasyonları referans alınmaktadır.
 
Firmamız ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, Kalite Sistem Standardı paralelinde, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluğunu sağlamak için Kalite Yönetim Sistemini güncel tutacaktır.
 
Kuruluşundan beri “İnsan Sağlığında Emniyetin Simgesi” olan şirketimiz, gelişen üretim teknolojisini uygulayarak, sürekli eğitimle desteklenen çalışanları ile birlikte pazardaki rekabet gücünü arttırmayı, sektöründe, yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış marka olmayı ve kar ederek sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.
 
Yukarıda detaylı olarak belirttiğimiz güçlü yönlerimizi temel alarak Kalite Politikamızı şu şekilde oluşturduk;
 
  • Meditera bünyesindeki birbirinden bağımsız iş birimlerinin performansı, Yönetim tarafından gözden geçirilmekte ve izlenmektedir.
  • Her çalışanımızın kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturmaktayız.
  • Üretim faaliyetlerinin ilgili aşamalarında yapılacak izleme / ölçümler / doğrulamalar prosedürlerde tanımlanmaktadır. Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi ve analizi, süreç çizelgelerinde belirtilen performans göstergeleri ile gerçekleştirilmektedir. Performans göstergeleri için belirlenen hedeflerden sapma olması durumunda düzeltici faaliyetler başlatılmaktadır.
  • Üretim faaliyetlerinin ilgili aşamalarında yapılacak izleme / ölçümler / doğrulamalar prosedürlerde tanımlanmaktadır. Müşterilerden gelen geri bildirimlerle, şikayetlerin alındığı, değerlendirildiği ve araştırıldığı standart bir şikayet işleme sürecimiz bulunmaktadır. Ayrıca ürünlerin piyasaya sunulduktan sonraki verileri alınıp, nasıl izlendiğine ve trendinin nasıl belirlendiğine ilişkin süreçlerimiz de tanımlıdır. Bu pazar sonrası süreçlerin çıktıları, sürekli iyileştirme için düzeltici ve önleyici faaliyetler ile beslenmektedir.
  • Yönetim, tüm birimlerin, ayrı Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde çalışmasını ve KYS'nin Kalite Politikaları, Kalite Standartları ve geçerli düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamaktadır.
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte yöneterek, kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.
Kalite Politikamız